Drukuj
Moduł do głosowania Bosch DNC-FVU

Montowany płasko moduł do głosowania umożliwia
rejestrację uczestników oraz głosowanie na sześć
sposobów: metodą parlamentarną, głosowania
publiczności, wielokrotnego wyboru, badania opinii,
wydawania ocen oraz za/przeciw.
¯ółte wskaźniki LED potwierdzenia monitują użytkownika
do wskazania obecności i głosowania, a także do
potwierdzenia rejestracji tematu głosowania.
Niebieski wskaźnik LED aktywności urządzenia sygnalizuje
normalną pracę systemu Wskaźnik ten miga w przypadku
wykrycia błędu komunikacji.
Moduł do głosowania, w połączeniu z zaślepkami, stanowi
atrakcyjną pod względem wzornictwa konstrukcję,
pasującą zarówno do wnętrz nowoczesnych, jak i
tradycyjnych.
Bezpośrednie połączenie, poprzez zintegrowany kabel, z
siecią DCN stanowi ekonomiczne rozwiązanie w sytuacjach
wymagających jedynie możliwości głosowania.

Moduł do głosowania Bosch DNC-FVU

Strona Producenta

http://www.boschsecuritysystems.pl

Dokumentacja Techniczna