Drukuj

Moduł oprogramowania HCS-4210/50W – wymagany do pracy systemu

Zarządza podstawowymi informacjami systemu, konfiguruje piloty do głosowania. Posiada zakładki do tworzenia pomieszczeń z rozkładem miejsc z pilotami, informacjami o uczestnikach spotkania, nazwami spotkań i konferencji, ekranami informacyjnymi, raportami, test systemu.

Strona Producenta

www.taiden.com

Dokumentacja Techniczna