Drukuj

Moduł oprogramowania HCS-4214/50W – wymagany do pracy systemu

Zarządza głosowaniem we wszystkich typach i trybach głosowania.
Podstawowe funkcje: Ustawianie, zapis, dodawanie, usuwanie plików z tematami przed spotkaniem. Otwieranie interfejsu do kontroli tematów i wyświetlanie tematów na dużym ekranie. Drukowanie listy tematów i informacji i dystrybucja jako informacji n/t spotkania.


Dostępne różne formy głosowania odpowiednio do różnych konferencji w tym: Za / Przeciw. Parlamentarne Tak/Nie/Wstrzymał się. Badanie Opinii Publicznej / Sondaż 1/2/3/4/5. Reakcja publiczności — /- / 0 / + /++.
Obliczenia: wstępnie ustalone lub w powiązaniu z liczbą uczestniczących osób. Tryb rejestracji: jawne / tajne. Tryb ważności – pierwsze naciśnięcie przycisku ważne / ostatnie przyciśnięcie przycisku ważne. Zakres przegłosowania: pomiędzy 1 i 100%. Wyświetlanie wyników głosowania. Przejrzyste i wyraźne tryby wyświetlania wyników głosowania (numeryczne, słupkowe, typu „tort”). Drukowanie lub zapis wyników głosowania. Logowanie przed głosowaniem celem poprawienia bezpieczeństw i ważności.

Strona Producenta

www.taiden.com

Dokumentacja Techniczna