Drukuj

Moduł oprogramowania HCS-4222/50W – opcjonalny

Moduł podwójnego zabezpieczającego serwera PC jest strukturą chroniącą przed poważną awarią. Jeżeli główny pracujący komputer zawiedzie, komputer zabezpieczający zastępuje go natychmiast przejmując kontrole nad zarządzaniem konferencją. Po podłączeniu do głównego komputera oprogramowanie konsoli zabezpieczającej rozpoczyna automatyczne zapisywanie ( bazę danych i informacje dotyczące konferencji). Jeżeli nastąpi jakakolwiek zmiana w bazie danych, aplikacja konsoli zabezpieczającej uaktualni kopię bezpieczeństwa automatycznie.

Strona Producenta

www.taiden.com