Drukuj
Stereofoniczny przedwzmacniacz z mikserem PAM-7.2

DANE TECHNICZNE
” Zakres przenoszonych częstotliwości: 20  25.000 Hz
” Zniekształcenia: 90 dB
” Regulacja barwy (niezależna dla źródeł liniowych i mikrofonów):
tony niskie: +/-10 dB przy 70 Hz; tony średnie: +/-10 dB przy
1 kHz; tony wysokie: +/-10 dB przy 10 kHz
” Czułość wejściowa: 500 mV (wejścia liniowe 1-5)
” Impedancja wejściowa: 10 kOhm (wejścia liniowe 1-5); 600 Ohm
(wejścia mikrofonowe)
” Wejścia liniowe stereo: 5 par gniazd RCA Cinch (niezbalansowane)
” Wejścia mikrofonowe: zbalansowane typu
Jack: MIC 1 (na przednim i tylnym panelu);
MIC 2 (na przednim panelu), poziom -50 dB
” Wyjście liniowe stereo: niezbalansowane typu
RCA Cinch  poziom 0 dB przy napięciu 1 V
” Niezależne regulatory głośności dla wejść
liniowych oraz wejść mikrofonowych MIC 1 i
MIC 2
” Przełącznik trybu pracy mono / stereo
” Przełącznik aktywacji funkcji priorytetu
” Regulacja poziomu wyciszenia głosowego na
tylnym panelu
” Napięcie zasilające: 230 V
” Wymiary: 140x70x325 mm
” Waga: 1,9 kg

Stereofoniczny przedwzmacniacz z mikserem PAM-7.2

Strona Producenta

http://www.apart-audio.com

Dokumentacja Techniczna