Drukuj
CPS Pulse to efektywne i proste w użyciu piloty. Pomagają wciągnąć i zaangażować uczniów w prowadzone zajęcia.

Połączenie pilotów CPS PULSE oraz oprogramowania do pilotów Response daje nauczycielowi szybki dostęp do wyników i różnego rodzaju raportów z przeprowadzonych testów, dzięki czemu może on dokładniej określić braki w wiedzy każdego ucznia indywidualnie.

Piloty CPS PULSE mogą być wykorzystane z każdym zasobem dydaktycznym oraz z programem Microsoft Office PowerPoint co jeszcze bardziej ułatwia przygotowanie testów przez nauczyciela.

Umożliwiają przekształcenie każdej klasy w interaktywne środowisko nauczania.

G£ÓWNE CECHY PILOTÓW CPS PULSE:
Bezprzewodowa technologia – zasięg działania do 45 metrów.

Dołączone oprogramowanie Response.

Pozwalają na uzyskanie danych oceniających stopieñ zrozumienia przez uczniów przekazywanego materiału, w trakcie prowadzenia zajęć.

Pomagają zidentyfikować indywidualne potrzeby każdego ucznia.

Usprawniają czasochłonne zadania, takie jak: sprawdzanie listy obecności, ocenianie testów czy zapisywanie wyników

Idealne do wykorzystania w szkołach ponadpodstawowych, w klasach o dowolnej liczbie osób.

System pilotów do testów Interwrite CPS Pulse

Cechy charakterystyczne :
3- liniowy ekran LCD umożliwia uczniom przekazywanie odpowiedzi i zlecanie programowi dokonywania oceny w trybie dopasowanym do tempa ich pracy.

Współpracuje zarówno z oprogramowaniem CPS 6.0 jak i z Response 6.0. Oprogramowanie Response dostępne jest w 48 językach.

Płynna integracja treści programu ExamView z zestawami pytañ pochodzących ze wszystkich najbardziej znanych podręczników przyczynia się do łatwego tworzenia i dostarczania treści lekcji i ocen.

Integracja z nowym środowiskiem firmy eInstruction zapewnia jeszcze więcej sprawdzonych treści i zasobów edukacyjnych.

Korzystanie z testów : Wielokrotnego Wyboru, Tak/Nie, Prawda/Fałsz, oraz możliwość wprowadzania odpowiedzi numerycznych i tekstowych pozwala na uzyskanie większej elastyczności w sprawdzaniu sposobu wypowiedzi.

Działa w trybie  nauczyciel lub uczeñ”.

Odpowiednia częstotliwość radiowa zapewnia łatwe i niezawodne połączenie.