Drukuj
Interwrite Cricket umożliwia interaktywną współpracę nauczyciela z uczniami oraz obiektywną ocenę rezultatów samego procesu nauczania. Cały ten proces odbywa się w czasie rzeczywistym, co znacznie zwiększa efektywność i możliwość kontroli nauczania.

Przy pomocy bezprzewodowych (działających przy użyciu fal radiowych) pilotów, wszyscy uczniowie mogą odpowiadać w czasie rzeczywistym na zadawane przez nauczyciela pytania, wybierając numer odpowiedzi na klawiaturze alfanumerycznej pilota. Rezultaty wyświetlane są na ekranie komputera, tablicy interaktywnej lub na dowolnym ekranie w postaci wykresu ukazującego procentowy rozkład odpowiedzi całej klasy. Wszystkie informacje dotyczące uzyskanych odpowiedzi, ilości dokonanych prób, czy nawet stopnia pewności odpowiedzi są rejestrowane w systemie indywidualnie dla każdego ucznia.

W połączeniu z wbudowanym w system PRS dziennikiem ocen i narzędziami skalowania odpowiedzi, system umożliwia nauczycielowi automatyczną ich ocenę, oszczędzając mnóstwo czasu poświęcanego na żmudne sprawdzanie testów czy sprawdzianów, koncentrując go tym samym na stronie merytorycznej prowadzonych zajęć.

Zadaj pytania stosując różne typy testów.

Uzyskaj odpowiedzi uczniów przy wykorzystaniu klawiatury alfanumerycznej na ich pilotach. Ten sposób wymusza niejako aktywność każdego ucznia, dając z drugiej strony poczucie bezpieczeñstwa dla bardziej nieśmiałych uczniów.

Otrzymaj informację zwrotną natychmiastowo dzięki bezprzewodowemu przesyłaniu sygnału z danymi z pilotów do odbiornika, przy wykorzystaniu fal radiowych.

Zobacz rezultaty w postaci wykresu udziałów procentowych danych odpowiedzi lub w postaci tabeli indywidualnych odpowiedzi uczniów. Dzięki temu możesz natychmiast ocenić stopieñ zrozumienia tematu całej klasy lub wyselekcjonować uczniów wymagających dodatkowej pracy indywidualnej.

Zapisz wyniki bezpośrednio w programie Interwirte PRS lub eksportuj do programu Excel czy innego zewnętrznego programu. Za pomocą wbudowanych narzędzi automatycznej oceny odpowiedzi danej sesji czy danego okresu oraz zintegrowanego dziennika ocen oszczędzasz mnóstwo czasu poświęcanego dotąd na ręczną ocenę pracy uczniów.