Drukuj
Oprogramowanie do zarządzania komunikacją wideo.
LifeSize Control to kompletne oprogramowanie do zarządzania komunikacją wideo, przeznaczone dla sieci LifeSize jak i rozwiązañ innych producentów.

Pełna kontrola nad posiadanymi urządzeniami do komunikacji wideo.
Dzięki LifeSize Control administratorzy systemów IT zyskali wydajne narzędzie do zarządzania stale rozbudowywanymi sieciami komunikacji audio i wideo. Z jego pomocą można lepiej poznać systemy różnych producentów, monitorować wydajność oraz powiadamiać administratorów o zaistniałych problemach. Rozwiązanie to powala bez trudu zaplanować konferencje punkt-punkt oraz wielopunktowe, a także automatycznie ustanawiać połączenia. Udostępnia na żądanie graficzne raporty dla potrzeb zarządzania, które można eksportować do formatu PDF i innych za pomocą jednego kliknięcia myszką.

LifeSize Control zbudowano w oparciu o platformę Microsoft.NET, przy czym rozwiązanie to korzysta z otwartych standardów branżowych w celu zapewnienia najwyższego stopnia bezpieczeñstwa, integracji i rozwoju w przyszłości. Całkowita prostota obsługi. Pewność decyzji administratorów systemów IT. Niższy koszt posiadania. Wszystko to przyczynia się do maksymalizacji zwrotów z inwestycji.

Główne cechy LifeSize Control:

Pełne globalne zarządzanie  Zarządzanie w czasie rzeczywistym oraz scentralizowane aktualizacje oprogramowania
Obsługa różnych rozwiązañ  Zarządzanie kompletną siecią opartą na standardach i łączącą rozwiązania różnych producentów, w tym LifeSize, Polycom, Tandberg i Codian
Szybkie i proste planowanie  Planowanie konferencji wielopunktowych i punkt-punkt za pomocą przeglądarki internetowej
Graficzne raporty i eksportowanie  Przygotowane dane oraz raporty graficzne eksportowane są przy użyciu jednego przycisku do formatu Excel, CSV, PDF i HTML
Prosty w użyciu interfejs www  Graficzny interfejs udostępniający liczne opcje podglądu
Usługi katalogu globalnego  Automatyczna rejestracja i globalny dostęp do katalogu przy użyciu standardu H.350, LDAP oraz obsługi aktywnych katalogów
Bezpieczeñstwo  Metody dostępu oparte na standardach oraz pełne szyfrowanie transmisji
Automatic Call Establishment  Brak konieczności planowania połączeñ oraz konferencji z wyprzedzeniem, system przydziela zasoby w sposób inteligentny.

Informacje dodatkowe o produkcie LifeSize Control są dostępne w załączniku.

Strona Producenta

http://www.lifesize.com

Dokumentacja Techniczna