Matryca Blustream MX42AB   Our MX42AB 4K HDMI matrix individually distributes four HDMI sources to two displays enabling all sources to be viewed seamlessly as required within a matrix configuration. The unit transmits all HDMI resolutions up to and including 4K. The 4-input matrix also includes the advanced features of audio breakout, RS-232 control and EDID…

Czytaj więcej

Matryca MX44AB 4K HDMI indywidualnie dystrybuuje cztery źródła HDMI do czterech wyświetlaczy. To bez problemu pozwala wszystkim źródłom być widocznymi jako wymagane w konfiguracji matrycy. Jednostka transmituje wszystkie rozdzielczości HDMI, włącznie z 4K. Matryca 4-torowa zawiera również zaawansowane funkcje wyjścia audio oraz zarządzania EDID. MX44VW Matryca HDMI z funkcjami PiP (picture in picture) oraz VW…

Czytaj więcej