Pulpit tłumacza HCS – 8385/60, to kolejne nowe urządzenie TAIDEN dla systemów konferencyjnych z funkcją tłumaczeń symultnicznych. Pulpit posiada rozbudowane narzędzia do zarządzania kanałami tłumaczeń oraz komunikacji pomiędzy tłumaczami, a salą konferencyjną. Ma on możliwość wyboru podglądu sali na monitorze w kabinie tłumacza, wyświetlanie wiadomości sms z telefonów komórkowych, funkcję „Interlock” – blokadę możliwości włączenia tego samego kanału…

Czytaj więcej