Drukuj

MA247 jest 240W niskonapięciowym wzmacniaczem miksującym, wyposażonym w 6 stref. To unowocześniona wersja wzmacniacza MA 246, który został dodatkowo wyposażony w  wyjścia priorytetowo napięciu 24V na każdej ze stref. W strefach, które nie wymagają priorytetu, odtwarzane tło muzyczne nie będzie przerywane w czasie nadawania komunikatu.

Wzmacniacz posiada niezależną regulacje głośności w 6 strefach, możliwość ustawienia innego źródładźwięku w pierwszej strefie w porównaniu do pozostałychstref 2-6. Istnieje także możliwość selektywnego wywoływaniakomunikatów głosowych do poszczególnych stref bez przerywania muzyki w strefach w których nie ma takiej potrzeby. MA247 może być z powodzeniem używany do rozbudowy istniejącego systemu dźwiękowego.

Ponieważ MA247MR przełącza źródła niezależnie dla stref 1 i 2-6, może być stosowany jako system zabudowy wielu źródeł. Strefa 1 jest w pełni niezależna, a wstępnie wzmacniana, umożliwia instalatorowi korzystanie z zewnętrznego wzmacniacza mocy. Jest to szczególnie przydatne w przypadku dużych obszarów, które wymagają wielu głośników, takich jak hale produkcyjne. Ma to tę szczególną zaletę, w sytuacjach gdyinstalator może korzystać z zewnętrznego wzmacniacza, który ma za zadanie zaspokoić potrzeby energetyczne dla danej strefy.

Strefy 2 do 6 mogą być sterowane za pomocą indywidualnych regulatorów głośnościposzczególnych stref. Strefy 5 i 6 są to wyjścia 70woltowe, są kompatybilne z 100 głośników wolt, ale  wyjścia tebędą miały nieco niższy poziomwyjściowy, przeznaczone dla „cichych” stref w systemie.

MA247 ma cztery symetryczne wejścia na złączach euroblok. Wejście mikrofonu 1 jest Wejście mikrofonowe nr 1 zostało zoptymalizowane dla zastosowania MICPAT-6, selektywnego 6‑strefowego mikrofonu przywoławczegoMikrofon ten pełni rolę głównego mikrofonu, zaś podłączyć można równolegle nawet 5 kolejnych mikrofonów, używając nadal tylko jednego wejścia mikrofonowego wzmacniacza.

Wejścia mikrofonowe od 2 do 4 zostały przystosowane do użycia dwustrefowych mikrofonów przywoławczych MICPAT-2 lub innych mikrofonów, zależnie od zastosowań. MA247MR pozwala na stworzenie dwustrefowych grup przywoławczych, przyłączonych do wejść mikrofonowych nr od 2 do 4. Nie ma natomiast możliwości podłączenia kilku mikrofonów MICPAT-2 do tego samego wejścia wzmacniacza.

Urządzenie oferuje 6‑poziomowy system priorytetowy. Sygnał z tego wejścia kierowany jest bezpośrednio do wzmacniacza mocy, z pominięciem regulatorów dostępnych na przednim panelu, zaś jego poziom reguluje się osobnym potencjometrem. MA247 może być zasilanypoprzez wejście zasilania 24V DC. Jeślizewnętrzny 24V zasilacz jest podłączony do urządzenia, wzmacniacz automatycznie przełączy się w nim.

Profesjonalni instalatorzy z pewnością docenią możliwość zastosowania zewnętrznego wzmacniacza jako wzmacniacza przywoławczego. Zakładając, że w strefach nr 2 i 3 nie będą odbierane komunikaty przywoławcze, można przyjąć, że zawsze będzie tam odtwarzana muzyka w tle. Można wówczas wykorzystać zewnętrzny wzmacniacz do wszystkich zadań przywoławczych, zaś MA247MRwykona za użytkownika wszelkie pozostałe czynności. Wewnętrzny wzmacniacz zapewni odtwarzanie muzyki w tle. Podczas gdy komunikaty przywoławcze będą przesyłane do pozostałych stref, strefy nr 2 i 3 pozostaną podłączone do wewnętrznego wzmacniacza MA247MR, dzięki czemu przebywające w niej osoby będą mogły nadal słuchać muzyki. We wszystkich pozostałych strefach będą odbierane komunikaty przywoławcze – MA247MR odłączy te strefy od wewnętrznego wzmacniacza i prześle komunikaty do wzmacniacza zewnętrznego, który wzmocni przesłany sygnał. Po zakończeniu nadawania komunikatów przywoławczych wszystkie strefy zostaną automatycznie przełączone z powrotem na wzmacniacz wewnętrzny MA247MR. Do takich zastosowań można wykorzystać wzmacniacz mocy APart Audio PA2240BP, który wraz z MA247MR tworzą system, pod względem możliwości przełączania i wyboru drogi sygnału nie ustępujący systemom złożonym z nawet dwa razy większej ilości urządzeń.

Wzmacniacz ten jest również dostępny jako wzmacniacz z tunerem AM/FM. Posiada on także wbudowany odtwarzacz multimedialny MP3 ze slotem do kart SD lub pamięci USB (MA247MR).

 

 

 

 

Parametr Wartość
Uchwyty rack 19’’ (483mm) TAK
Wysokość (1 U = 44mm) 2 U
Głębokość 371 mm
Głębokość wraz przednią płytą 390 mm
Zasilanie 230 V
Zasilanie awaryjne 24 V
Pobór mocy (maksymalny) 800VA W
Moc ciągła wyjściowa przy 100V 240 W
Moc wyjściowa przy 8 Ω 240 W
Moc muzyczna wyjściowa 290 W
Minimalna impedancja obciążenia 4 Ω
Odczepy mocy wyjściowej 100 – 70 – 50 VOLT – 8 Ω
Ilość stref 6
Wejścia mikrofonowe symetryczne 4
Ilość wejść z zasilaniem fantomowym 3
Ilość wejść liniowych symetryczne 3
Ilość wejść liniowych niesymetrycznych 4
Regulacja tonów Tak
Styk priorytetowy 7
Wyciszenie VOX Tak
Gong Tak
Wejście alarmowe Tak
Wyjście priorytetowe 24 V
Poziom priorytetów 6
Pasmo przenoszenia 40Hz – 25kHz
System chłodzenia Wentylator
Zastosowanie w instalacjach 100V Tak
Zastosowanie w instalacjach nisko impedancyjnych Tak

Strona Producenta

biamp.com

Dokumentacja Techniczna