Rodzaje pomocy dydaktycznych,
które będą mogły być kupione w ramach dofinansowania:

Projektor

Tablica interaktywna

Monitor interaktywny

Przygotowaliśmy dla Państwa specjalny formularz umożliwiający sprawdzenie aktualnych ofert w zależności od potrzeb. Można go pobrać klikając tutaj

Warunki udziału w programie:

Kto może ubiegać się o środki:

  • publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe oraz szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej,
  • szkoły i zespoły szkół oraz szkolne punkty konsultacyjne przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej działające w ramach Ośrodka Rozwoju Edukacji Polskiej za Granicą.
  • publiczne szkoły podstawowe w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich prowadzonych przez Ministra Sprawiedliwości.

Wymagania dla szkoły:

  • dostępu do internetu na poziomie co najmniej 30 Mb/s.
  • szkoła musi posiadać co najmniej jeden pakiet narzędzi i oprogramowania przypadającego na jedną wnioskowaną tablicę interaktywną lub jeden wnioskowany monitor, tj. przenośny komputer dla nauczyciela lub inne mobilne urządzenie mające funkcje komputera wraz z systemem operacyjnym, oprogramowaniem biurowym oraz antywirusowym.
  • szkoła powinna dysponować co najmniej jedną salą lekcyjną z dostępem do Internetu oraz jeden punkt dostępowy, w którym uczniowie mogą korzystać z internetu w czasie wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Dofinansowanie:

  • wsparcie finansowe – 14 000 zł
  • wkład własny – 3 500 zł
  • całkowita kwota – 17 500 zł

W 2018 szkoły będą mogły wnioskować o udział w Programie do 15 kwietnia br., a organy prowadzące do wojewodów – do 30 kwietnia br. Kwalifikacja wniosków nastąpi do 15 maja br. Przekazanie środków finansowych na zakup pomocy dydaktycznych planowane jest do 30 czerwca br.