Avers ALFA-TRIGGER BEZPRZEWODOWY

Radiowy system sterowania sygnałem wyzwalającym z projektora

Cechy charakterystyczne:
– System instalowany po instalacji ekranu
– Transmisja sygnałów sterujących za pośrednictwem fal radiowych
– Sterownik ekranu posiada własną obudowę
– Możliwość ręcznego sterowania urządzeniem
– Zasięg zdalnego sterowania – w terenie otwartym do 100 metrów, wewnątrz budynku do 35 m
Akcesoria opcjonalne:
– Dodatkowy pilot zdalnego sterowania na podczerwień i/lub radiowy
– Dodatkowy pilot bezprzewodowego zdalnego transmisji sygnału wyzwalania
– Przełącznik naścienny
– Opcjonalnie sygnał wyzwalający z projektora może zostać przesłany kablem do sterownika
Strona Producenta:
www.aversscreens.eu
Dokumentacja Techniczna:
dokumentacja techniczna