UG Wydział Matematyki Fizyki Informatyki audytorium 1 i 2

Wyposażenie w pełny system audio video wraz z systemem sterowania oraz dostawa wraz z montażem foteli audytoryjnych oraz kotar elektrycznych.