Mała jednostka centralna – duża wydajność Confidea WCAP G3 to punkt dostępowy stanowiący serce całego bezprzewodowego systemu konferencyjnego Confidea® firmy Televic. W przypadku prostych systemów dyskusyjnych i głosowania punkt dostępowy może być używany w trybie autonomicznym, pełniąc rolę centralnej jednostki sterującej. Dzięki wbudowanemu serwerowi sieci Web konfigurowanie i instalowanie systemu bezprzewodowego jest bardzo proste. Obsługiwane…

Czytaj więcej