Matryca Blustream MX44AB-V2   Our MX44AB 4K HDMI matrix features HDMI 2.0 chipsets with HDCP 2.2 support, allowing distribution of four HDMI sources to four displays. This enables all sources to be viewed seamlessly as required within a matrix configuration. The unit transmits all HDMI resolutions up to and including 4K 60Hz 4:4:4. The 4-Way…

Czytaj więcej

Matryca MX44AB 4K HDMI indywidualnie dystrybuuje cztery źródła HDMI do czterech wyświetlaczy. To bez problemu pozwala wszystkim źródłom być widocznymi jako wymagane w konfiguracji matrycy. Jednostka transmituje wszystkie rozdzielczości HDMI, włącznie z 4K. Matryca 4-torowa zawiera również zaawansowane funkcje wyjścia audio oraz zarządzania EDID. MX44VW Matryca HDMI z funkcjami PiP (picture in picture) oraz VW…

Czytaj więcej